دستور العمل استفاده از محصولات زیبامهر

1) فقط طبق دستورالعمل استفاده نمایید.

2) قبل از اولین بار استفاده از ظرف آن را با آب داغ و مایع ظرفشویی شسته و با روغن مایع آغشته نمایید.

3) از کفگیر یا دیگر وسایل مشابه فلزی در رابطه با ظروف با پوشش نچسب و یا مقاومت معمولی استفاده ننمایید. درمورد ظروف با پوشش نچسب و مقاومت بالا از کفگیر یا دیگر وسایل مشابه فلزی با احتیاط استفاده کنید.

4) به هیچ وجه از سیم یا پودرهای ساینده جهت پاک کردن ظروف مذکور استفاده نکنید.